ÖNLEYİCİ BAKIM

Anasayfa / Önleyici Bakım

Önleyici bakım birçok endüstride büyük yere sahip bir uygulamadır. Temel anlamda bu yaklaşım ekipman veya sistemlerin düzenli bakımını yaparak arızaları önceden belirleyerek ve potansiyel sorunları önleyerek işletme sürekliliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlar. Önleyici bakım, beklenmedik arızaların ve iş kesintilerinin önlenmesine yardımcı olurken ekipman ömrünü uzatır ve işletme maliyetlerini azaltır. Bu bağlamda birçok endüstriyel şirket için olmazsa olmaz bir stratejik metottur.

Önleyici Bakım Çeşitleri Nelerdir?

Önleyici bakım farklı yöntemler ve stratejiler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu teknikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 • Önleyici bakım: Makine ömrü, performans verileri ve diğer faktörler üzerinden gelecekte oluşabilecek arızaları tahmin etmeye dayanır. Bu şekilde önleyici bakım, sorunlar ortaya çıkmadan önce belirlenebilir ve çözülebilir.
 • Temel bakım: Belirli aralıklarla planlanan bakım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir yöntemdir. Belirli bir süre ya da işletim saati sonunda ekipmanın bakımının yapılması örnek gösterilebilir.
 • Durum bakımı: Ekipmanın çalışma durumunu izleyen ve belirli bir kriter veya eşik değeri aşıldığında bakımın yapılmasını sağlar. Sensörler ve izleme sistemleri genellikle bu yöntemin uygulanmasında kullanılır.
 • Önceden belirlenmiş bakım: Ekipman ya da sistem bileşenlerinin belirli bir süre veya işletim döngüsü sonunda değiştirilmesini içeren bir tekniktir. Bu, bileşenlerin aşınma ve yıpranma süreçlerini göz önünde bulundurarak planlanır.
 • Koruyucu bakım: Ekipmanın çevresel etkilere karşı korunmasını sağlayan bir önleyici bakım çeşididir. Örneğin; yağlama, temizlik, sızdırmazlık kontrolü gibi rutin işlemleri içerebilir.

Bu yöntemler genelde bir arada kullanılır ve bir işletmenin ihtiyaçlarına, ekipmanın özelliklerine ve çalışma koşullarına göre uygun olanlar seçilir. Bu çeşitlilik, önleyici bakımın esnekliğini ve etkinliğini artırır.

Önleyici Bakım Planlaması Örnekleri

Önleyici bakım planları işletmenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve optimize edilmiş olmalıdır. Bu planlar belirli bir sistematiği ve unsurları içermelidir. Örneğin; cihaz bakımlarının yapılacağı tarihler ve uygulama adımları belirlenmeli, arızalı emniyet sistemleri tespit edilmeli, önleyici bakım uygulamaları için ısı ve vibrasyon ölçümleri gibi detaylar planlanmalıdır. Ayrıca risk analizleri sonucunda belirlenen onarım öncelikleri ve fiziksel kanıtların elde edilmesiyle yapılan durum analizleri de önemlidir.

Örneğin, bir üretim tesisinde makine bakım planı oluşturulurken makinenin çalışma saatleri ve tarihleri göz önünde bulundurulabilir. Belirli bir süre ya da işletim saati sonunda rutin bakım yapılabilir. Bu bakım; yağlama, temizlik, filtre değişimi gibi basit işlemleri içerebilir. Performansı etkileyen parçaların periyodik olarak gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde değiştirilmesi için bir plan oluşturulabilir. Üstelik bir enerji santralinde önleyici bakım planlaması daha karmaşık olabilir. Burada spesifik bir süre veya işletim döngüsü sonunda ekipmanın revizyonu veya büyük parça değişimleri yapılabilir.

Otomatik olarak bakım talebi oluşturmak için sensörler ve izleme sistemleriyle ekipmanın durumu sürekli olarak gözlemlenir ve belirli bir eşik değeri aşıldığında bildirim yapılır. Önleyici bakım planlarının oluşturulması için geçmişe dönük verilerin incelenmesi de elzemdir. Bu veriler, hangi ekipmanların hangi sıklıkla bakıma ihtiyaç duyduğunu ve hangi tür arızaların daha sık meydana geldiğini belirlemek için kullanılabilir. Bu sayede en etkili ve verimli önleyici bakım planı oluşturulabilir ve işletmenin sürekliliği ve verimliliği artırılabilir.

Önleyici Bakım Avantajları Nelerdir?

Önleyici bakım işletmenin sürekliliğini ve verimliliğini artırmak için pek çok avantaj sunar. Aşağıdaki gibi listelenmiştir.

 • Önleyici bakım, ekipman arızalarını önceden tespit ederek beklenmedik duruşları minimize eder. Bu, iş sürekliliğini artırır ve üretimde kesintilerin azalmasını sağlar. Arızaların önlenmesi, üretim kaybını ve maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.
 • Düzenli bakım, ekipmanın çalışma ömrünü uzatır. Parça değişimleri, yağlama, temizlik ve diğer bakım faaliyetleri, ekipmanın performansını artırır ve aşınma oranını azaltır.
 • Bakımın düzenli yapılması, ekipmanın optimum performansını korumasını sağlar. Temiz ve düzenli bakılan makineler, daha efektif çalışır ve enerji tüketimi azalır. Ayrıca düzenli ayarlamalar ve revizyonlar, ekipmanın en iyi performansını sunmasını sağlar.
 • Önleyici bakım, beklenmedik arızaların ve büyük onarımların maliyetlerini azaltır. Küçük düzenli bakım masrafları, beklenmedik büyük arızaların getireceği yüksek maliyetlerden daha ekonomiktir. İş sürekliliğinin artması ve üretim kayıplarının azalması da maliyetleri düşürür.
 • Düzenli bakım, iş güvenliğini artırır. İyi bakılan ekipmanlar, işyerinde güvenlik risklerini azaltır. Tehlikeli durumların erken tespiti ve önlenmesi, iş kazalarını ve yaralanmaları önler.
 • Verimli çalışan ekipmanlar, kaliteli ürünlerin üretilmesine olanak tanır. Kaliteli ürünler ise müşteri memnuniyetini artırır. Dolayısıyla önleyici bakım doğrudan müşteri memnuniyeti ve işletmenin itibarı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
 • Önleyici bakım planları, bakım faaliyetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde planlanmasına destektir. İşletmenin kaynaklarını daha tutarlı şekilde kullanmasını sağlar. Planlı bakım faaliyetleri, işletmenin diğer operasyonlarını da daha iyi planlamasına olanak tanır.

Önleyici bakım, işletmelere arıza önleme, ekipman verimliliği, maliyet tasarrufu, güvenlik artışı ve müşteri memnuniyeti gibi pek çok alanda cezbedici bir değer taşır. Bu avantajlar, firmaların rekabet gücünü artırır ve sürdürülebilir bir işletme yönetimi yaratır.

Önleyici Bakım ile Kestirimci Bakım Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Önleyici bakım ve kestirimci bakım, endüstride kullanılan iki farklı bakım stratejisidir. Her ikisi de arızaları önceden belirlemeyi ve ekipmanın verimliliğini artırmayı hedefler. Ancak yaklaşımları ve uygulama yöntemleri farklıdır. Önleyici bakım belirli bir zaman aralığında ya da işletim döngüsü sonunda düzenli olarak planlanan bakım faaliyetlerini içerir. Standart prosedürlere dayanır ve ekipmanın genel sağlığını korumak için yapılır.

Kestirimci bakım ise ekipmanın gerçek zamanlı durumunu izleyen ve veri analizi yaparak gelecekteki arızaları tahmin etmeyi amaçlar. Sensörler ve izleme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir ve ekipmanın anlık durumunu sürekli olarak izler. Bu iki stratejinin temel farklılıklarından biri, bakım zamanlamasıdır. Önleyici bakımda bakım işlemleri belirli bir zaman aralığında ya da işletim döngüsü sonunda yapılırken kestirimci bakımda bakım işlemleri ekipmanın gerçek zamanlı durumuna ve verilerine dayanarak belirlenir. Bu da kestirimci bakımın daha proaktif bir yaklaşım sunduğunu gösterir. Ayrıca önleyici bakım yağlama, temizlik, parça değişimi gibi standart bakım faaliyetlerini içerirken kestirimci bakım gerçek zamanlı izleme ve veri analizi gerektirir.

Her iki strateji de işletmenin sürekliliğini ve verimliliğini artırmak için önemlidir. Ancak hangisinin kullanılacağı işletmenin ihtiyaçlarına ve ekipmanın özelliklerine bağlı olacaktır. Bakım türleri birçok farklı sektörde uygulanabilir ve çeşitli paydaşlar tarafından yaptırılabilir. Önleyici bakımın yaptırılması ise işletmenin ihtiyaçlarına ve kaynaklarına bağlı olarak değişebilir ve farklı paydaşlar arasında iş birliği gerektirebilir.

HeyTeknoloji © 2023 CREATED BY HeyTeknoloji