MTTR

Anasayfa / MTTR

Ortalama Onarım Süresi (MTTR) bir arızanın tespit edilmesinden tamir edilerek tekrar kullanılabilir hale gelmesine kadar geçen ortalama süreyi ifade eden bir ölçümdür. Saat veya gün cinsinden gerçekleştirilir. MTTR'nin azaltılması için bakım ekiplerinin hızlı tepki vermesi, iyi planlanmış bakım stratejilerinin benimsenmesi ve yeterli ekipman yedek parça stoklarının bulundurulması önemlidir. Üstelik veri odaklı bir yaklaşım benimseyerek arıza nedenlerinin analiz edilmesi ve tekrarlanan sorunların önlenmesi de MTTR'yi azaltmada etkili olabilir.

Ortalama Onarım Süresi (MTTR) Nedir?

MTTR, 'Mean Time To Repair' kısaltmasıdır ve Türkçe karşılığı 'Ortalama Onarım Süresi' veya 'Tamir Süresi Ortalaması' olarak çevrilebilir. Bir sistem veya ekipmanın bir arıza veya sorun yaşadığında onarımın ne kadar sürdüğünü belirtir. Bu anlamda onarım hızını ölçer ve işletmeler için kritik bir performans göstergesidir. Daha düşük bir MTTR bir sistemde veya ekipmandaki arızaların daha hızlı çözüldüğünü ve işlerin daha az kesintiye uğradığını gösterir. Dolayısıyla yüksek verimlilik ve müşteri memnuniyeti anlamına gelir.

MTTR Geliştirme Aşamaları

MTTR'yi geliştirmek için pek çok aşama ve strateji bulunmaktadır. Bu aşamalar, işletmenin ihtiyaçlarına, operasyonel yapısına ve mevcut süreçlerine bağlı olarak değişebilir. MTTR'yi geliştirmek için izlenebilecek etaplar şunlardır:

 • Mevcut MTTR verilerini toplayın ve analiz edin..
 • Hangi ekipmanların veya sistemlerin en yüksek orana sahip olduğunu belirleyin.
 • MTTR'nin neden yüksek olduğunu belirlemek için arızaların ve onarımların nedenlerini inceleyin.
 • Yüksek MTTR'nin temel nedenlerini belirlemek için kök neden analizi yapın.
 • Ekipman arızalarının altında yatan temel nedenleri tespit edin (örneğin, yetersiz bakım, eğitimsiz personel, yedek parça tedarik sorunları vb.)
 • Düzenli bakım planlarını gözden geçirin ve iyileştirin.
 • Önleyici bakım uygulamalarını artırın ve bakım programlarını optimize edin.
 • Prediktif bakım teknolojilerini kullanarak ekipman arızalarını önceden tahmin etmeye çalışın.
 • Personelin ekipman onarımı konusundaki becerilerini ve yetkinliklerini artırmak için eğitim programları düzenleyin.
 • Arıza tespiti ve onarımında personelin hızını artırmak için simülasyonlar ve pratik uygulamalar yapın.
 • Kritik yedek parça envanterini yönetmek için etkin bir strateji geliştirin.
 • Önemli yedek parçaların stoklanması ve hızlı erişimini sağlamak için stratejik depolama yerleri belirleyin.
 • Bakım personeli, operasyonlar ve yönetim arasında etkili iletişimi teşvik edin.
 • İşbirliği ve koordinasyonu artırmak için ekipman kullanıcılarıyla yakın bir işbirliği içinde olun.
 • MTTR'yi düşürmek için alınan önlemlerin etkinliğini izlemek için sürekli olarak verileri toplayın ve analiz edin.
 • İyileştirme sürecinin başarısını değerlendirmek için düzenli olarak performans göstergelerini izleyin.
 • MTTR'yi azaltmak için sürekli olarak süreçleri ve stratejileri gözden geçirin ve iyileştirin.
 • Yeni teknolojileri ve yenilikleri takip ederek işletmenin sürekli olarak daha etkin ve verimli hale gelmesini sağlayın.

MTTR'yi geliştirmek sürekli bir çaba gerektirir ve işletmenin dinamik ihtiyaçlarına ve değişen koşullarına uyum sağlamak için sürekli olarak gözden geçirilmesi gerekir.

MTTR Nasıl Hesaplanır?

MTTR bir işletmenin veya sistemlerin onarım sürelerini ölçen kritik bir performans göstergesidir. Hesaplamak için belirli bir zaman aralığı seçilir ve bu süre zarfında meydana gelen arızaların ve onarımların kaydı tutulur. Her arızanın başlangıç ve tamir tamamlanma zamanları belgelenir. Ardından toplam arıza süresi ve bu süre zarfında meydana gelen toplam arıza sayısı hesaplanır. MTTR, toplam arıza süresinin toplam arıza sayısına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen bu değer, bir işletmenin onarım sürelerinin ortalama ne kadar olduğunu belirler ve işletmenin operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

MTTR'nin hesaplanması, işletmenin bakım performansını değerlendirmenin yanı sıra onarımların hızını artırmak ve operasyonel kesintileri azaltmak için iyileştirme fırsatlarını belirlemek için de önemlidir. Örneğin, yüksek bir MTTR ekipman arızalarının hızlı bir şekilde tanımlanması ve onarılması için gerekli adımların gözden geçirilmesini gerektirebilir. Bu durumda bakım süreçlerinin optimize edilmesi, personelin eğitilmesi veya yedek parça stoklarının yönetilmesi gibi çeşitli stratejiler uygulanabilir. MTTR'nin düşürülmesi, işletmenin rekabetçiliğini artırabilir ve operasyonel maliyetleri azaltabilir.

Ancak tek başına bir performans göstergesi olarak kullanılması yetersiz olabilir. MTTR'nin düşürülmesi belki de gereksiz hızlı onarımlara veya geçici çözümlere yol açabilir. Uzun vadede ekipmanın dayanıklılığını ve güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle işletmeler MTTR'yi diğer performans göstergeleriyle birlikte değerlendirir ve iyileştirme çabalarını buna göre yönlendirir. Bu yaklaşım, işletmenin genel etkinliğini artırmak ve sürdürülebilir bir operasyonel performans elde etmek için daha kapsamlı bir bakış açısı sunar.

Neden MTTR yazılımını kullanmalısınız?

MTTR yazılımını kullanmanın çeşitli avantajları mevcuttur ve işletmeler için aşağıdaki birçok faydayı sağlayabilir.

 • Arızaların ve onarımların yönetimini otomatikleştirerek süreçleri daha verimli hale getirir. Arıza bildirimleri, onarımların izlenmesi ve yönetimi gibi işlemler manuel olarak yapıldığında zaman alabilirken, yazılım sayesinde bu süreçler hızlandırılır ve zaman tasarrufu sağlanır.
 • Arızaların hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve onarılmasını sağlar. Otomatik uyarılar ve bildirimler sayesinde arızalar anında tespit edilir ve ilgili ekipman veya sistemler hızla onarılır, böylece işletme kesintileri en aza indirilir.
 • Arıza verilerini toplar, analiz eder ve raporlar oluşturarak işletmelere önleyici bakım stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur. Bu, ekipman veya sistemlerde olası arızaları önceden tahmin etmeye ve önlem almaya olanak tanır, böylece beklenmedik duruş süreleri önlenebilir.
 • Bakım planlaması ve yönetimini kolaylaştırır. Periyodik bakım programlarının oluşturulması, bakım kayıtlarının tutulması ve bakım faaliyetlerinin izlenmesi gibi işlemler, yazılımın kullanımıyla daha sistemli ve etkili bir şekilde yapılabilir.
 • Bakım personelinin verimliliğini artırabilir ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kullanıcı dostu arayüzler, eğitim materyalleri ve simülasyonlar gibi özellikler sayesinde, personel daha iyi bir şekilde eğitilebilir ve daha hızlı bir şekilde arıza tespiti ve onarımı yapabilir.
 • Operasyonel maliyetleri azaltabilir. Daha hızlı arıza tanılama ve onarımı, işletme kesintilerinin azalmasına ve üretim kayıplarının en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, daha etkili bakım stratejileri ve planlama, gereksiz bakım masraflarını azaltabilir.
 • Düzenli olarak performans raporları oluşturarak işletmelerin bakım performansını izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Bu, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve sürekli olarak bakım süreçlerini optimize etmek için önemli bir araç sağlar.

MTTR; işletmelerin bakım süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, operasyonel verimliliği artırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine destek olacaktır. Dolayısıyla birçok işletme, kendi performansını artırmak ve daha sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmak için bu yazılımı kullanmayı tercih etmektedir.

MTTR ve MTBF Arasındaki Fark Nedir?

MTTR (Ortalama Onarım Süresi) ve MTBF (Ortalama Arıza Süresi), işletmelerin ekipman ve sistemlerinin performansını ölçmek için kullanılan iki kavramdır. Bu metrikler, operasyonel verimliliği değerlendirmeye yardımcı olurken farklı yönleri ölçer. MTTR bir sistemin veya ekipmanın bir arıza yaşadığında onarımının ortalama süresini ifade eder. Diğer bir deyişle sistem veya ekipman arızalandığında, arızanın giderilmesi ve sistemin tekrar çalışır duruma getirilmesi arasındaki sürenin ortalamasıdır. İşletmelerin arıza durumunda ne kadar hızlı bir şekilde tepki verebildiğini ve sorunları çözebildiğini gösterir. Düşük bir MTTR, işletmenin arızaları hızlı bir şekilde çözebildiğini ve işlerin daha az kesintiye uğradığını gösterir.

Fakat MTBF ise bir sistem veya ekipmanın arızasız çalışma süresinin ortalamasını ifade eder. Yani sistemin veya ekipmanın arızalanmadan ne kadar süreyle çalıştığıdır. MTBF, işletmelerin ekipmanlarının ne kadar güvenilir olduğunu ve arızaların ne sıklıkta meydana geldiğini belirlemeye yardımcı olur. Yüksek bir MTBF, ekipmanın daha az arızaya sahip olduğunu ve daha uzun süreler boyunca kesintisiz çalıştığını gösterir.

MTTR ve MTBF'nin ana farkı, ölçtükleri performans özelliklerinde yatar. MTTR, arızaların çözülme süresini ölçerken MTBF arızasız çalışma süresini ölçer. Her ikisi de işletmenin operasyonel etkinliğini ve ekipmanın güvenilirliğini değerlendirmede önemli metriklerdir. Ancak farklı yönleri ölçtükleri için birbirlerinden ayrılırlar. İşletmeler genellikle hem MTTR hem de MTBF'yi birlikte kullanarak ekipmanlarının performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirir ve operasyonel süreçlerini iyileştirir.

HeyTeknoloji © 2023 CREATED BY HeyTeknoloji